Geen enkele huis is zo goed geïsoleerd dat er geen energie verdwijnt. Door de constructies en locaties van de mogelijke warmtelekken in beeld te brengen, is een gerichter plan van aanpak mogelijk om zoveel mogelijk energie binnen het gebouw te houden. Met thermografische fotografie is het mogelijk deze lekken te visualiseren.  Bij voldoende temperatuurverschillen tussen interieur en exterieur kan thermografische fotografie worden toegepast.